Posts

Showing posts from November, 2010

Hukum-hukum Islam

Hukum Islam ada 5, yaitu :
Fardhu (فرض)Sunat (سنة)
Haram ()
Makruh ()MubahA. Fardhu
Fardhu atau wajib yaitu, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan berdosa. Contohnya solat 5 waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadhan, membayar zakat dan naik haji bagi yang mampu.
B. Sunat
Sunat yaitu perbuatan yang apablia dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Contohnya puasa senin-kamis, membca Al-Quran, Umrah, dan dan sebagainya.
C. Haram
Haram yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan jika tidak dikerjakan mendapat pahala. Contohnya minum khamr, berjudi, berzina, mencuri, membunuh, dan sebagainya.
D. Makruh
Makruh adalah perbuatan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan mendapat pahala. Seperti merokok, makan petai, dan lain-lain.
E. Mubah
Mubah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Contohnya mandi, minum, makan, dan …