Manaqib Guru Sekumpul Martapura

بسم الله الرحمن الرحيم

Terasa kurang rasanya, web/blog orang Banjar tanpa menghadirkan posting tentang Guru Besar dari Banjar, bertempat tinggal di Sekumpul, kota Martapura, yaitu As-Syaikh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau sering dikenal dengan Abah Guru Sekumpul.
Beliau adalah seorang guru besar yang mendapat derajat kemulian di sisi Allah. Beliau adalah seorang wali Allah, yang luas ilmunya dan sangat ma'rifat kepada Allah SWT. Beliau sangat dikasihi oleh masyarakat di sekitar Martapura, hingga keseluruh pulau Kalimantan, bahkan beliau sangat diksihi para Habaib-habaib dari Indonesia hingga ke Negara Timur Tengah, seperti Hadhramaut dan Mekah.
Beliau sangat senang beshalawat, hingga syair-syair maulid yang dibacakan beliau sangat menyentuh hati. Pengajian beliau dihadiri oleh ribuan jemaah, baik dari Kalsel bahkan dari luar daerah.
Untuk lebih dalam tentang biografi beliau, saya mengutip dari blog tetangga yang lebih negetahui daripada saya, bagaimana biografi beliau, sifat-sifat beliau bahnkan karomah-karomah beliau. Berikut yang saya kutip pada tanggal 10/06/2013 dari http://rindugurusekumpul.blogspot.com/2012/07/manakib-abah-guru-sekumpul.html.

Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad saw atas berkat dan beliaulah yang membawa kita ketempat terang benderang yaitu agama-Nya Islam.
A 'lam ketahuilah olehmu bahwasanya perjalanan riwayat hidup Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul) amatlah panjang,maka hamba pendekkan setengah hamba tinggalkan kerena takut akan kemegahanan yang berlebih2an dan hamba menyusun riwayat hidup Almukarram didalam lembaran kertas (guru hudhari),dan saya publikasikan lewat blog ini hanya semata2 untuk mengambil berkah Auliya Allah dan lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya,seperti sabda nabi "dibaca hikayah karamah auliya Allah itu di turunkan oleh Allah beberapa rahmat" ...

 Syahdan sebesar-besar nikmat Allah SWT atas orang banjar kalimantan,bahwa diturunkanya seorang alim ulama yang menghimpunkan antara ilmu zhohir dan ilmu batin yaitu AlAlim AL-Alamah KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghoni Albanjari ( Guru Sekumpul ).
Adapun Silsilah beliau yaitu :
Almukarram Al-Alim Al-Alamah KH.Muhammad Zaini bin Abdul Ghoni bin Abdul Ghani bin Manaf bin Seman bin Muhammad sa'ad bin Abdullah bin Mufti khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Assyech Muhammad Arsyad Albanjari..

Telah berkata  Almukarram bahwa nama diwaktu kecilnya adlah Qusyairi,beliau selalu berada disamping kedua orang tuanya dan neneknya yang bernama salbiyah yang memeliharanya dan mendidiknya dengan penuh kasih syang hingga tertanamlah ilmu tauhid didalam dirinya.
sepenglihatan hamba selama masa bergaul bahwa beliau adalah orang berahlak tinggi lagi mulia walaupun beliau miskin dalam penghidupan namun tiaa mengeluh atau mengadu2 kepada keluarganya.

Syahdan dan adalah hal hobinya memebaca Alqur'an,itu sudah menjadi amaliyahnya dan pernah mengikuti jamaah alqira dimartapura,termasuk orang yang terbaik dan terkemuka,dan Almukarram adalah orang yanag hafiz Alqur'an.Dan pernah terjadi dikampung melayu tengah dimushalla hamba yang mana pada setiap tanggal 27 pada malam bulan ramadhan mengadakan khataman Alqu'an dan itu sudah menjadi adat turun temurun maka Almukarram Guru Sekumpul di Undang oleh tuan Guru H.Anang Sya'rani untuk membacakan Ayat2 suci Alqur'an dikala Almukarram membacakan surat Annur maka banyaklah para hadirin yang kagum dan diantaranya ada yang menangis mengeluarkan air mata karena mendengarkan bacaan beliau.
Dan lagi dari perkataan beliau,dimasa belum Baligh dan sampai Baligh di pimpin secara rohani oleh Al-Alamah Ali Janid (Barau),dan oleh Al-alamah Al-Fadil H.abdurrahman Shidik Safat ( Tambilahan ),dan oleh Al-Alim Al-Alamah H.syarwani Abdan ( bangil ) kemudian diserahkan kepada K.H.Abah Falak kemudian Abah Falak menyerahkan kepada Sayyid Muhammad bin Amin Khutbi,dari sayyid MUhammad Amin khutby inilah beliau banyak mendapatkan Syair2 qhosidah dan lagi Almukarram dapat pimpinan ruhani oleh maulana Syech Muhammad Arsyad Albanjari dan selanjutnya langsung dipimpin oleh sayyidul Ambiya'i wal mursyalin sayyidina Muhammad SAW.

Dan disaat beliau berumur 14 tahun dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala ketika membaca tafsir Alqur'an "wakanallah sami'an bashira".dan adalah halnya selalu sabar dan ridha dan kasih sayang dan tidak pemarah dan sangat pemurah,walaupun dipukuli oleh orang yanag hasud dan dengki yang jumlahnya banyak namun beliau tidak pernah mengadu2kan kepada orang tuanya atau keluarganya bahkan beliau terima semua itu dengan sabar dan ridho kepada Allah SWT.

Dan hal lagi pernah menembak burung dengan senapan angin,manakala sampai dipadang karang tengah mendengarlah beliau akan suara zikir "LA ILAHA ILLALLAH"maka almukarram terus berjalan naik kekampung karang tengah untuk mencari suara asal suara zikir itu,ternyatazikir itu berasal dari makam TUan Guru H.Abdullah Al-khotib maka langsunglah beliau berjiarah maka setiap tengah malam bulan terang lazimlah beliau berziarah.
             
Dan penah pula terjadi beliau melihat seprti lampu strongkeng terang naik keatas kemudian menyebarang turun dimakam kuburan jamaah Tuan Bajut danTuan Biduri,Al-alamah Abdul Wahb bugis dan fatimah,dan dimakam Al-Alamah KH.Muhammad Syaid Wali bin Muhammad Amin di kerang tengah dan beliau istiqomah berjiarah didua makam itu pada tia2 malamtersebut atau setengah dari karamatnya.  

Dan halnya suka bersilaturahim menemui orang2 tua dikampung,dan beliau adalah termasuk orang yang muhibbin cinta kepada orang yang Alim dan orang yang Shaleh sperti Al-Arifbillah H.Zainal Ilmi bin H.somad Albanjari da pagar yang mana setiap kali beiau hendak pergi ke banjar pada hari2 tertentu maka Almukarram menunggu2 untuk bersalaman mencium tangan Guru Zainal Ilmi.

Dan pada tahun 1958,Almukarram telah berhodim kepada tuan Guru H.Baruddin di mejalis maulud Alhabsy pada tiap malam jum'at dan beliau keluar membawakan jamuan miunuman dimejelis tersebut.,dan di tahun yang sama beliau pernah menemuai hamba (guru Hudhari) didalam kelas hendak meminjam kitab faraid tahafatus saniah utk menyalin menulis.dan pada tahun 1959 guru hudari tamat darussala,,kemudian pada tahun 1960,Guru hudhari di surah oleh Tuan Guru H.Semman Mulia untuk balas budi ( mengajar )didarussalam,sedangkan Almukarram Zaini Abdul Ghani baru lulus setahun kemudian,dan teman sekalasnya yaitu Guru Mudahr sungai tuan.  

Setelah Almukarram Zaini Abdul Ghani tamat di darussalam pada tahun 1961 belaiau menueruskan mengaji kitab kepada Tuan Guru H.Sya'rani Arif dikampung melayu kitab fiqih dan tafsir dan disuruhkan mengajar didarussalam martapura.kemudian tidak berapa lama beliau beristirahat dan istiqamah dirumahnya dan beliau membuka majelis maulid sambil membaca kitab2.pada tiap2 malam selasa hadis,dan malam rabu tafsir dan siang hari rabu ihya alumuddin.dan beliau suka memberi makan jamuan pada tiap2 setiap tamu yang datang kerumahnya dan suka berhadiah uang kepada siapa yang dikehendakinya apalagi di hari pengajiannya.,dan setiap pengajian hari rabu beliau memberi makanan nasi dan minuman terkadang roti.

Dan lagi perkataan Abah Guru Sekumpul bahwa beliau pernah bermimpi  bertemu sayyidina hasan dan husin yang keduanya memberikan pakaian dan memasangkan kepada nya lengkap dengan surban kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin,setelah bangun beliau menghabarkan akan mimpinya itu kepada ayahnya kemudian ayahnya mengubah nama beliau yang dulunya Qusyairi menjadi Muhammad Zaini.dan lagi dari perkataan beliau bahwa ia belajar mnegnai nur muhammad kepada Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Salman Alfarasi (guru Gadung)atas petunjuk dari Al-Alim  Al-Alamah Ali janid (barau)dan lagi Almukarram berkata bahwa aku mendapatkan khususiyat dan anugerah dari Allah Swt berupa kasyaf hissi malihat dan mendengar apa2 yang terdinding.

Dan pada ketika sewaktu halnya Almukarram bejalan maka rerumputan,batu dan puhun memberi salam serta menyebutkan manfaat2 dan kelebihan kepada beliau seperti untuk keprluan pengobatan dan lainnya maka itulah setengah dari pada karamah Abah Guru Sekumpul.

Dan adapun Almukarram itu suka menghidupkan kembali amalan2 dan tariqat yang iamalkan oleh maulana Syech Muhammad Arsyad Albanjari.kerna itu mejelis yang beliau pimpin baik mejelis ilmu atau mejelis amaliah sperti mejelis Syech Abdul Qadir Aljailani yang selalau dipenuhi oleh para penuntut ilmu yang semakin hari semakin bertambah2.baik dari dalam negeri ataupun dari luar negri.

Dan adalah halnya lagi suka membaca maulid nabi SAW setiap malam Senin bersma orangbanyak dalam mejelis Amaliayah yang mana hadir pada waktu itu jamaah dari berbagai kalangan,baik dari kalangan masyarakat biasa sampai para pejabat rendah dan tinggi.baik didalam daerah maaupun di luar daerah yang mana jumlahnya puluhan ribu,hal ini disebabkan kerna mereka itu cinta dan sangat menyayangi serta menghormati beliau.
Dan pada setiap malam jumat beliau membaca dalail khairat dan qosidah burdah serta maulid Ajab bersama orang banyaksebagai mana malam senin.dan setiap kali beliau membaca maulid rasul (simtudduror)karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husin Alhabsysi atau maulid alajab karangan Syech Muhammad Alajab beliau tiada lupa menyertakan pada permulaan atau pertengahan atau penghabisan akan membaca Qasidah2 yang mubarrak dan jarang jarang di tinggalkannya.kerena membaca membaca qosidah2 yang mubarrak itu itu memang sudah hobinya sejak kecil.

Dan pada tahun 1992 Almukarram Muhammad Zaini Abdul Ghoni minta bukakan kepada  kpada hamba (Guru hudari) pelatihan untuk mempelajari terbang Maulana Syech Muhammad Arsyad Albanjari di seekumpul yaitu ya Syehona ya Semman ... hingga berhasil selesai tamat.dan setiap kali mengadakan haul Syech Semman Almadani di mushalla Arraudah maka dilasanakan dan digunakan terbang besar oleh Abah Guru Sekumpul.

Dan pada tahun 1996 hamaba ( Guru hudari) berada dimekkah untk menunaikan  ibadah Haji maka hamba diminta  oleh Habib Ahdal mekkah bermalam di rumahnya dan Almukaram telah menelpon kepada hamba menghabarkan bahwa beliau akan mengadakan haul Syech Seman Almadani di sekumpul secara besar2an yaitu haul Akbar.maka hamba sangat terharu dan sewaktu hamba tawaf di baitullah telah nampak hamba melihat dangan nyata bahwa Almukarram Muhammad Zaini Ghani berjalan tawaf dihadapan hamba maka ketika sampai dihadapan hajar aswad tiada dapat hamba lihat lagi akan beliau.kemudian hamba habarkan kejadian itu kepada beliau melalui telpon maka jawabnya jangan dihabarkan kepada orang2 yang terjadi itu,maka didalam lembaran kertas ini terbuka lah kejadian tersebut.

Dan pula adalah halnya suka membina membangun kubah2 seperti dikarang tengah kuburan Tuan Bajut,Tuan Biduri,Al-alim Al-Alamah H.Abdul wahab bugis,dan fatimah dalam suatu Kubah dan Kuburan Al-Alim Al Alamah KH.Muhammad Sa'id Wali bin Muhammad Amin dan setelah itu kemudian Almukarram telah membeli tanah yang luas spenjang jalan untuk jalanan masuk kubah Al-Alil Al Alamah Fail H. Abdullah Alkhotib di seberangannya.

Dan pula halnya Almukarram termasuk pelopor pembangunan komplek pembangunan makam Maulana Syech MUhammad Arsyad Albanjari yang dibangun sejak tanggal 13 safr 1417 H pertepatan tanggal 29 juni 1996 M.bersama denagan pengurus yayasan ikhuwat  Juriat Maulana Syech Muhammad Arsyad Abanjari yang mana pada waktu itu di ketua oleh H.Salmani bin Al-Alim Alfadil H.marjuki bersama KH.Muhammad Zayadi bin Ahmad selaku sekretaris.

Dan pada perkataan Almukarram sebagai amanah kepada pelaksana pembangunan,kalau handak mengumpulkan dana keuangan cukup menunggu di kubah saja jangan meminta minta atau menjalankan kotak sumbangan.. Alhamdulillah segala gagasan beliau setelah dilaksnakn oleh penitia pembangunan semuanya berjalan dengan lancar dan sumbangan selalu berdatangan baik dari dalam daerah mauapun luar daerah dan dari segala macam kalangan sehinnngga dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun pada tanggal 2 sya'ban 1418 H,bertepatan pada tanggal 2 desember 1997 selsai sekaligus peresmian pembukaan mejelis ta'lim sabilal Muhtadin oleh Guru Sekumpul bersama gebernur H Hasan Aman,pada malam rabu di ruang tengah komplek makam tersebut.

Syahdan Al Mukaram  Zaini Abdul Ghani dilahirkan di tunggul irang martapura pada malam rabu jam setengah dua,pada tanggal 27 muharram tahun 1361 H. dan telah wafat pada pagi dini hari rabu (waktu subuh) tanggal 5 rajab 1426 H.bertepatan pada tanggal 10 agustus 2005.
demikianlah hikayat dan riwayat Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah H.Muhammad Zaini bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul)...

Diambil dari buku Riwayat Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah H.Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Albanjari yang disusun dan dikarang oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah H.Muhammad Hudhari  bin Hasnah binti Al-alim Alfadil H.Abdullah Alkhotib bin AlAlim Alfadil H.Muhammad sholih bin Khalifah H.hasanuddin bin AlAlim Al-Alamah Assyech Muhammad Arsyad Albanjari (Datu kelampayan).

Akhirnya saya yang menulis kembali Atas menakib yang dikarang oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah H.Muhammad Hudhari  memohon ampun dan maaf apabila ada salah dan khilaf baik yang disengaja atau tidak disengaja kerna saya merasa banyak sekali kekurangan dalam diri saya yang hina ini.kerana kesempurnaan hanyalah milik Allah Semata dan diperlihatkan oleh Allah ksempurnaan itu Dalam bentuk Rasullullah,Rasulullah lah sebagus bagusnya mahluk....

"Semoga Allah menurunkan Rahmat pada kita sekalian baik penulis maupun pembaca agar selalu dilimpahi rahmat serta kasih sayang oleh Allah berkat Abah Guru Sekumpul"

 آَمِيّـٍـِـنْ يَآرَبْ آلٌعَآلَمِِيِنَْ

Comments

Popular posts from this blog

Membuat File Resource (*.res)